Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

Początki optometrii w Polsce to utworzenie z dniem pierwszym stycznia 1983 roku Zakładu Optometrii w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziesięcioletnia, intensywna praca pracowników tego zakładu, a szczególnie profesora Bolesława Kędzi, doprowadziła do wybudowania i wyposażenia nowego Zakładu Optometrii. W 1994 roku, zarządzeniem rektora AM, powołane zostaje pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Optometrii mające za zadanie wykształcenie pracowników służby zdrowia z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami wymaganymi do prowadzenia badań i korekcji optycznej układu wzrokowego, którzy tą drogą uzyskują specjalność zawodową w zakresie optometrii.

www.ptoo.pl 

Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych

Swoje cele realizujemy przez współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
- prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
- współpracę z członkami Stowarzyszenia l podmiotami nie będącymi jego członkami, zaangażowanymi w produkcję, dystrybucję, promocję i reklamę leków bez recepty;
- organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
- prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej

/ze statutu PSSK/

www.pssk.com.pl