OSOBY BĘDĄCE CZŁONKAMI PTOO/PSSK i STUDENCI
(weryfikacja na podstawie danych w formularzu rejestracyjnym)

Wykłady - 550 zł
Dodatkowy 1 warsztat - 100 zł
Dodatkowe 2 warsztaty - 180 zł
Dodatkowe 3 warsztaty - 250 zł
 
OSOBY NIE BĘDĄCE CZŁONKAMI PTOO/PSSK

Wykłady - 750 zł
Dodatkowy 1 warsztat - 120 zł
Dodatkowe 2 warsztaty - 220 zł
Dodatkowe 3 warsztaty - 300 zł
 
Dodatkowa osoba towarzysząca na sobotni bal - 200 zł